ร้านดอกไม้ระนอง

ฐานดอกรูปถ้วย (hypanthium) ช่อดอกที่เกิดจากฐานรองดอกเจริญขึ้นเป็นรูปถ้วย อาจจะเจริญร่วมกับกลีบเลี้ยง

ช่อฉัตร (verticillate) ช่อดอกที่มีดอกย่อยเกิดบริเวณรอบข้อของแกนกลาง คล้ายฉัตรเป็นวง เช่น ช่อดอกกะเพราะ โหระพา

การจำแนกประเภทของร้านดอกไม้ระนอง

การจำแนกประเภทของดอกสามารถแบ่งได้หลายประเภทด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

ใช้ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างหลัก คือกลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย สามารถแบ่งได้ดังนี้

  1. ดอกสมบูรณ์ ( Complete Flower ) คือร้านดอกไม้ระนองที่มีองค์ประกอบของโครงสร้างหลักครบทั้ง 4 ส่วน เช่น ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ ดอกชบา              ดอกบัว ดอกมะเขือ เป็นต้น
  2. ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete Flower ) คือดอกที่โครงสร้างหลักไม่ครบทั้ง 4 ส่วน อาจจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป เช่น ดอกมะละกอ ดอกบวบ   ดอกตำลึง  เป็นต้น

ใช้จำนวนเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ว่าอยู่ในดอกเดียวกันหรือไม่ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ