ดอกสมบูรณ์เพศ

  1. ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) เป็นดอกมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน เช่นดอกชบา ดอกมะเขืือ  ดอกบัวหลวง
  2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ( Inperfect flower ) เป็นดอกที่ขาดเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมีย ตัวใดตัวหนึ่งบนดอกนั้น เช่น ตำลึง ดอกบวบ

การจำแนกประเภทร้านดอกไม้ระนอง

การจำแนกประเภทของดอกสามารถแบ่งได้หลายประเภทด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

การจำแนกประเภทของร้านดอกไม้ระนอง

การจำแนกประเภทของดอกสามารถแบ่งได้หลายประเภทด้วยกัน

โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

ใช้ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างหลัก คือกลีบดอก กลีบเลี้ยง

เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.ดอกสมบูรณ์ ( Complete Flower )  คือร้านดอกไม้ระนองที่มีองค์ประกอบ

ของโครงสร้างหลักครบทั้ง  4 ส่วน เช่น ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ